Civilizations V Gods and Kings
Unable to Load Texture [CivSymbolsColor32_DLC_D.dds] Hatası

Civilizations V Gods and Kings
Unable to Load Texture [CivSymbolsColor32_DLC_D.dds] Hatası

Civilizations V Gods and Kings oynarken “Unable to load texture [CivSymbolsColor32?DLC_D.dds]” hatası alıyorsanız sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  • “Civilization.V.GOTY.incl.Gods.and.Kings\assets\DLC\DLC”_Deluxe klasörü altındaki Babylon.Civ5Pkg dosyasını Notepad++ gibi bir editörle açın.
  • Dosyanın sonunda  yazısından önce aşağıdaki satırları ekleyin: BabylonianModels.fpk
    BabylonianNebuchadnezzarTextures.fpk
  • Dosyayı aynı uzantı ile kaydedin.

One thought on “Civilizations V Gods and Kings
Unable to Load Texture [CivSymbolsColor32_DLC_D.dds] Hatası

Cevap Yazın: